KE PRZEDSTAWIŁA PLAN REFORMY ENERGETYKI

Komisja Europejska przedstawiła szczegółowy plan reformy energetyki w Unii Europejskiej.