Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

BIZNES24

TRANSKRYPCJA WYWIADU

JAK UBIEGAĆ SIĘ O POMOC W SPŁACIE KREDYTU PODPOWIADA BGK (ROZMOWA)

JAK UBIEGAĆ SIĘ O POMOC W SPŁACIE KREDYTU PODPOWIADA BGK (ROZMOWA)

MARCIN DOBROWOLSKI, BIZNES24: Wzrost stawki WIBOR i związane z tym zwiększenie rat kredytów wpędza w kłopoty coraz większą grupę kredytobiorców. Wartość pomocy udzielonej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w samym marcu była dwukrotnie większa, niż w całym 2021 roku – tak wynika z danych Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest z nami Elwira Mroczkowska, manager Zespołu Obsługi Funduszy i Programów w Biurze Projektów Rządowych BGK. Dzień dobry.

ELWIRA MROCZKOWSKA, MANAGER W BGK: Dzień dobry.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


MD: Proszę Pani, na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć kredytobiorcy, którzy zgłaszają się do funduszu?

EM: Jeśli chodzi o wsparcie, które można uzyskać ze środków funduszu, jest to wsparcie na maksymalny okres 36 miesięcy. Jest ono udzielane w ratach. Klient zainteresowany wsparciem musi zgłosić się do swojego banku kredytującego, który udzielił kredytu mieszkaniowego i złożyć wniosek. I musi spełnić warunki ustawowe. Są trzy przesłanki, które trzeba spełnić. Trzeba spełnić jedną z nich. Pierwszą taką przesłanką jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Drugą przesłanką jest sytuacja, w której rata kredytu jest równa, bądź przekracza 50 procent dochodów gospodarstwa domowego. Natomiast trzecia przesłanka – jest to przesłanka związana z typem gospodarstwa prowadzonego przez kredytobiorcę. Jeśli jest to gospodarstwo jednoosobowe, to po spłacie raty kredytu środki, które pozostają jako dochód nie mogą przekroczyć 1552 zł. Natomiast w sytuacji, kiedy jest to gospodarstwo wieloosobowe, to po spłacie raty kredytu środki i dochód na osobę nie może przekraczać 1200 zł na osobę.

MD: Mówi Pani tutaj o takich pojęciach, jak gospodarstwo domowe. Ono nie jest równoznaczne z rodziną, jak rozumiem.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O POMOC W SPŁACIE KREDYTU PODPOWIADA BGK

EM: Nie, liczy się tylko gospodarstwo domowe. Czyli jeśli mamy taką sytuację, w której kredytobiorcy przystąpili na przykład z rodzicami do umowy kredytowej, to biorąc pod uwagę później udzielenie wsparcia bierzemy pod uwagę gospodarstwo domowe, czyli np. tych młodych małżonków, którzy sami pozostali w mieszkaniu, które było przedmiotem kredytowania.

MD: Rozumiem. Jak wiele wniosków złożono do dnia dzisiejszego? W tym miesiącu?

EM: Fundusz Wsparcia Kredytobiorców funkcjonuje od 2016 roku. I mamy około 1500 umów udzielonych przez sektor bankowy. Natomiast w marcu tych wniosków – umów udzielonych było 178 sztuk i widzimy, że w kwietniu również banki bardzo mocno udzielają tego wsparcia, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie utrzymany przez kilka kolejnych miesięcy.

MD: Powiedziała pani o tym, jak długo można to wsparcie otrzymywać. Pytanie jest o kwotę: Jakiego rodzaju wsparcie i na jaką kwotę możemy liczyć? I w jakiej formie?

EM: Maksymalna kwota to 72 tysiące. I jest ona rozłożona na raty. To oznacza, że bank kredytujący, który weryfikuje te warunki do udzielenia wsparcia szacuje w oparciu o wysokość rat kredytu hipotecznego wysokość wsparcia, które będzie wypłacane w ratach miesięcznych. I to wsparcie nie może przekroczyć miesięcznie 2 tysięcy. Czyli mówimy tu o łącznej kwocie 72 tysięcy przez okres 36 miesięcy.

MD: To jest wsparcie dla kredytów tylko hipotecznych w złotowych? Czy również walutowych?

EM: Również dla walutowych. BGK posiada taką informację w jakiej walucie kredyt jest spłacany. Więc nie mamy informacji o tym, jaka waluta była tą walutą udzielenia kredytu. Natomiast wiemy w jakiej walucie jest kredyt spłacany, bo dokładnie w takiej samej walucie jest wypłacane wsparcie. Więc jeśli klient spłaca we franku szwajcarskim, to wsparcie również będzie wypłacane we franku szwajcarskim. Dodam jeszcze, że to wsparcie jest instrumentem zwrotnym. To oznacza, że po dwóch latach karencji klienci są zobowiązani do zwrotu tych środków. Ale następuje to w 144 miesiącach. Są to raty równe, nieoprocentowane i w sytuacji kiedy klient spłaci 100 rat, czyli równowartość 50 tysięcy, reszta kwoty udzielonej ze środków funduszu jest automatycznie umarzana.

MD: Bardzo Pani dziękuję za komentarz, mówiła Elwira Mroczkowska, manager z Zespołu Obsługi Funduszy i Programów w Biurze Projektów Rządowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Bardzo serdecznie dziękuję za tę wypowiedź, za komentarz.

EM: Dziękuję uprzejmie.

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym jak oszczedzać w trudnych czasach i niskich oprocentowaniach lokat rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Pawłem Majtkowskim, analitykiem w eToro.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O nowej stawce referencyjnej WIRON rozmawial Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Aleksandrą Bluj, Wiceprezes GPW Benchmark.

POLSKA

Prawo i Sprawiedliwość chce więcej kobiet w Radzie Polityki Pieniężnej, ciele decydującym o koszcie pieniądza w naszym kraju, a - pośrednio - o wysokości...

UE

Węgry podnoszą stopy procentowe aż o 125 punktów bazowych.

Copyright © 2021-2022 BIZNES24 sp. z o.o.

%d bloggers like this: