Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

OTOCZENIE MAKRO

INFLACJA W STREFIE EURO 3%. NAJWYŻEJ OD 10 LAT

FOT.: Ibrahim Boran / Unsplash

Zharmonizowana Inflacja w strefie euro sięgnęła w sierpniu 3 procent – poinformował dziś Eurostat. Najszybszego wzrostu cen w strefie euro doświadczają mieszkańcy Belgii – aż o 4.7%. Dla porównania – w Polsce, która oczywiście do strefy euro nie należy, zharmonizowana inflacja to 5%. Najwolniej ceny rosną Portugalii – o 1.8% rocznie.

Inflacja HICP w strefie euro (pomarańczowa krzywa) i w całej UE (granatowa krzywa). Źródło: Eurostat

Tymczasem Financial Times publikuje dziś informacje o wewnętrznym modelu Europejskiego Banku Centralnego, z którego – zdaniem EBC – wynika, że inflacja osiągnie cel wyznaczony przez EBC rok przed datą, której spodziewa się rynek.

FT w swoich doniesieniach powołuje się na niepublikowaną przez Europejski Bank Centralny projekcję przygotowaną wyłącznie na wewnętrzne potrzeby banku. Wynika z niej, że 2-procentowy poziom – czyli cel EBC – inflacja w trwały sposób osiągnie w 2025 roku. Od m.in. osiągnięcia celu inflacyjnego EBC uzależnia podwyżkę stóp procentowych. Tymczasem panujący na rynku konsensus mówi, że EBC zdecyduje się podnieść główną stopę – znajdująca się na rekordowo niskim poziomie -0.5% – dopiero w 2026 roku.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

OTOCZENIE MAKRO

Ceny produkcji sprzedanej w Strefie Euro nadal rosną i biją historyczne rekordy.

OTOCZENIE MAKRO

EBC jest tak zadowolone z odbicia w strefie euro - że będzie wolniej, niż w ostatnich dwóch kwartałach skupować obligacje - ogłosił dziś zarząd...

OTOCZENIE MAKRO

2.2% - o tyle wzrósł PKB strefy euro w drugim kwartale tego roku. Dzisiejsze dane to odczyt końcowy

EUROPA

2.0% - o tyle wzrósł PKB strefy euro w drugim kwartale tego roku. Dzisiejsze dane to odczyt końcowy