Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

CENY

INFLACJA W NIEMCZECH NAJWYŻSZA OD KOHLA

Finalny odczyt potwierdził, że inflacja w Niemczech jest najwyższa od 28 lat i we wrześniu przekroczyła 4 procent – podał Federalny Urząd Statystyczny.

INFLACJA W NIEMCZECH NAJWYŻSZA OD KOHLA
Helmut Kohl, były kanclerz RFN / FOT.: Bundesregierung.de

Największym motorem napędowym wzrostu cen w Niemczech była energia, której ceny wzrosły o ponad 14 procent rok do roku. Z kolei ceny żywności wzrosły przez ostatni rok o 4,9 proc., usługi o 2,5 proc., czynsze za mieszkania – o 1,4 proc. Ceny w Niemczech rosną nieustannie od końca 2020 roku.

INFLACJA W NIEMCZECH NAJWYŻSZA OD KOHLA
INFLACJA W NIEMCZECH NAJWYŻSZA OD KOHLA

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

UE

Najwyższa w historii Niemiec okazała się grudniowa inflacja producencka. Wzrost cen notowanych przez producentów przekroczył 24%, poziom nienotowany w prowadzonych od 1949 roku analizach.

UE

Finalny odczyt potwierdził, że inflacja w Niemczech jest najwyższa od czerwca 1992 roku i w grudniu wyniosła 5,3 procent - podał federalny urząd statystyczny...

BIZNES I POLITYKA

Inflacja bazowa w Polsce najwyższa od sierpnia 2011 roku. W grudniu miara inflacji bazowej, która pokazuje zmiany cen usług bez cen żywności i energii...

OTOCZENIE MAKRO

Rekordowe dane dotyczące inflacji konsumenckiej spłynęły zza oceanu. Grudniowy indeks wyniósł 7% i jest najwyższy od czasów prezydentury Ronalda Reagana.