Connect with us

Hi, what are you looking for?

FX

INFLACJA CPI W MAJU 4.7% R/R, OCZEKIWANO 4.8%

Aż o 1/5 wzrosły w ciągu roku koszty transportu. W danych za maj widać też, że mocno rosną ceny w tych branżach, które zostały najmocniej dotknięte lockdownem.

Tablica 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE05 202101-05 2021WPŁYW ZMIAN 04 2021=
=100
05 2020=
=100
12 2020=
=100
04 2021=
=100
01-05 2020=
=100
OGÓŁEM104,7103,9100,3103,5x
Żywność i napoje
bezalkoholowe
101,7104,9100,6101,00,16
Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe
101,8101,6100,2102,20,01
Odzież i obuwie100,8102,1100,298,50,01
Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii
106,0104,3100,3106,30,07
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie
gospodarstwa domowego
103,0102,0100,5102,30,03
Zdrowie102,6101,3100,6103,70,03
Transport119,5109,999,6106,6-0,04
Łączność106,6103,499,1106,5-0,05
Rekreacja i kultura105,7102,8100,4104,70,02
Edukacja105,8100,8100,0105,50,00
Restauracje i hotele105,0102,3100,9104,90,04
Inne towary i usługi101,6100,4100,4102,20,02

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

FINANSE

Rząd przygotował projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku. 3 tys. złotych - to propozycja wysokości płacy minimalnej w 2022. Ile więcej...

RYNEK PRACY

Bezrobocie w dół. Główny Urząd Statystyczny podał, że stopa bezrobocia w czerwcu spadła o 0.2 procent w porównaniu z majem i wyniosła 5,9 procent.

BANKI

Podniesienie stóp procentowych w niejasnej sytuacji pandemicznej byłoby nie właściwe, a wszystkie decyzje NBP powinny wpływać pozytywnie na polską gospodarkę - powiedział Prezes NBP...

OTOCZENIE MAKRO

Po wczorajszym finalnym odczycie inflacji konsumenckiej za czerwiec dzisiaj poznaliśmy wskaźnik inflacji bazowej przedstawiany przez Narodowy Bank Polski.