Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

FX

INFLACJA CPI W MAJU 4.7% R/R, OCZEKIWANO 4.8%

Aż o 1/5 wzrosły w ciągu roku koszty transportu. W danych za maj widać też, że mocno rosną ceny w tych branżach, które zostały najmocniej dotknięte lockdownem.

INFLACJA CPI W MAJU 4.7% R/R, OCZEKIWANO 4.8%

Tablica 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE05 202101-05 2021WPŁYW ZMIAN 04 2021=
=100
05 2020=
=100
12 2020=
=100
04 2021=
=100
01-05 2020=
=100
OGÓŁEM104,7103,9100,3103,5x
Żywność i napoje
bezalkoholowe
101,7104,9100,6101,00,16
Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe
101,8101,6100,2102,20,01
Odzież i obuwie100,8102,1100,298,50,01
Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii
106,0104,3100,3106,30,07
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie
gospodarstwa domowego
103,0102,0100,5102,30,03
Zdrowie102,6101,3100,6103,70,03
Transport119,5109,999,6106,6-0,04
Łączność106,6103,499,1106,5-0,05
Rekreacja i kultura105,7102,8100,4104,70,02
Edukacja105,8100,8100,0105,50,00
Restauracje i hotele105,0102,3100,9104,90,04
Inne towary i usługi101,6100,4100,4102,20,02

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

POLSKA

Ceny towarów i usług Znowu w górę i to o ponad 1 punkt procentowy. Wstępny odczyt inflacji konsumenckiej we wrześniu w Polsce wyniósł 17.2%.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O nowej stawce referencyjnej WIRON rozmawial Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Aleksandrą Bluj, Wiceprezes GPW Benchmark.

POLSKA

W tym roku średnioroczna inflacja wyniesie 13,9 proc., a w przyszłym roku utrzyma się na dwucyfrowym poziomie i wyniesie 11,6 proc. – wynika z...

UE

Faktem stała się właśnie dwucyfrowa inflacja w Niemczech. Zgodnie z danymi biura statycznego Destatis, po lekkim wyhamowaniu w miesiącach wakacyjnych we wrześniu wzrost cen...

%d bloggers like this: