Connect with us

Hi, what are you looking for?

FIRMA

GUS: STOPA BEZROBOCIA W KWIETNIU 6.3%

Stopa bezrobocia w kwietniu spadła do 6.3% z 6.4% w marcu.
Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 1 mln 54 tysiące bezrobotnych. Dane są zgodne z prognozami ekonomistów i resortu rozwoju, pracy i technologii.

Z danych GUS wynika, że najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie śląskim – 5 proc., a najwyższą w warmińsko-mazurskim ponad 10 procent.

Z kolei z danych Eurostatu, wynika, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła w Polsce 3.1 proc. i była najniższa spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Dane GUS i Eurostatu znacznie od siebie odbiegają z powodu różnic w metodologii. GUS liczy stopę bezrobocia na podstawie liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędach pracy. To oznacza, że z jednej strony nie uwzględnia wszystkich tych bezrobotnych, którzy np. przed utratą źródła utrzymania nie mieli wystarczającego stażu pracy na etacie. A z drugiej uwzględnia te osoby, które rejestrują się w pośredniaku jednocześnie pracując na czarno.

Eurostat w swojej metodologii stara się pominąć oba te zjawiska – niedoszacowania i przeszacowania – stopy bezrobocia, opierając się nie na danych rejestrowych, ale ankietowych.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

OTOCZENIE MAKRO

Rosną oczekiwania inflacyjne w USA. Amerykanie, którzy wzięli udział w ankiecie dotyczącej oczekiwań – spodziewają się, że w krótkim terminie inflacja będzie rosła średnio...

OTOCZENIE MAKRO

TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24 ROMAN MŁODKOWSKI, BIZNES24: No i co teraz z tą inflacją zrobić? Postanowiliśmy zapytać profesora...

OTOCZENIE MAKRO

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące bilansu handlowego i Polska po pierwszych 7 miesiącach 2021 roku ma dodatnie saldo, które ukształtowało się na poziomie...

FIRMA

3 626 złotych - tyle minimalnie od przyszłego roku firmy będą musiały wydać na zatrudnienie etatowego pracownika. Po to, żeby pracownik zarobił 2209 złotych...