Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

OTOCZENIE MAKRO

GUS: INFLACJA W MAJU NAJWYŻSZA OD 2011 ROKU

GUS: Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4.8% (wskaźnik cen 104.8), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0.3% (wskaźnik cen 100.3).

GUS: INFLACJA W MAJU NAJWYŻSZA OD 2011 ROKU

Po raz ostatni inflacja CPI w ujęciu rocznym wynosiła w Polsce 4.8% w listopadzie 2011 roku. Główna stopa procentowa NBP wynosiła wówczas 3.5%.

Dziś poznaliśmy tzw. szybki szacunek inflacji. Nie poznaliśmy więc pełnego rozbicia na wszystkie kategorie dóbr i usług. Wiadomo, że majowe przyspieszenie inflacji było napędzane przez efekt niskiej bazy w przypadku cen paliw które rok do roku wzrosły 33 procent oraz droższe niż rok temu nośniki energii które podrożały o 4.4 procent. Według GUS wzrost cen żywności wyniósł zaledwie 1.7 procent. Pełny raport o marcowej inflacji CPI poznamy 15 czerwca.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

OTOCZENIE MAKRO

Inflacja w Polsce na dwucyfrowym poziomie - ta, z którą muszą się mierzyć firmy. Ceny produkcji sprzedanej wzrosły w grudniu o prawie 15 procent...

OTOCZENIE MAKRO

Pensje w Polsce nie rosły w takim tempie od 2008 roku. Brak chętnych pracy i inflacja – która winduje oczekiwania płacowe – przycisnęły firmy...

UE

Najwyższa w historii Niemiec okazała się grudniowa inflacja producencka. Wzrost cen notowanych przez producentów przekroczył 24%, poziom nienotowany w prowadzonych od 1949 roku analizach.

UE

Finalny odczyt potwierdził, że inflacja w Niemczech jest najwyższa od czerwca 1992 roku i w grudniu wyniosła 5,3 procent - podał federalny urząd statystyczny...