Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

GOSPODARKA

GUS: GOSPODARKA ROSŁA SZYBCIEJ

NASTROJE POLSKIEGO PRZEMYSŁU

Polska gospodarka rozwijała się w ubiegłym roku nieco szybciej niż wcześniej szacowano. Główny Urząd Statystyczny skorygował dane o PKB Polski w 2022 r., – według najnowszego szacunku polska gospodarka urosła w ubiegłym roku o 5,3%.

W kwietniu GUS szacował, że PKB wzrósł w 2022 r. o 5,1% Szacunek za 2021 r. nie zmienił się – PKB Polski wzrósł w tym okresie o 6,9%.

GUS: GOSPODARKA ROSŁA SZYBCIEJ

Jak podał dziś Urząd prezentowane dane o PKB i jego elementach za 2022 r. zostały zrewidowane z tytułu uwzględnienia pełniejszych rocznych informacji o wynikach dla całego roku 2022 dotyczących: finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Z kolei Bank Światowy podtrzymał prognozę wzrostu gospodarczego Polski w 2023 r. na poziomie 0,7%, a w 2024 r. na 2,6%.

Według ekonomistów BŚ wzrost gospodarczy naszego kraju w tym roku wyraźnie spowolni, z powodu wysokiej inflacji, ujemnego wzrostu dochodów realnych, zaostrzonych warunków finansowania, niepewności związanej z rosyjską inwazją na Ukrainę oraz odwrócenia cyklu zapasów.

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

BANKI

Sezon wynikowy na Wall Street otwiera dzisiaj JP Morgan Chase. Jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie w pierwszym kwartale tego roku wypracował o...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym kiedy inflacja może „wyskoczyć” z celu inflacyjnego i czy z tym mogą się wiązać zmiany w stopach procentowych w najbliższych kwartałach, rozmawiał...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach spółki Pekabex rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Beatą Żaczek, wiceprezes Pekabex s.a.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O grożącym Polsce wejściu w unijną procedurę nadmiernego deficytu rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Pawłem Szałamachą, członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego i byłym...