Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

OTOCZENIE MAKRO

EUROSTAT: INFLACJA HICP W POLSCE WE WRZEŚNIU +5.6%

Ceny liczone według HICP w Polsce we wrześniu w ujęciu rocznym wzrosły o 5,6 proc., wobec 5,0 proc. w sierpniu – podał Eurostat.

Jak wynika z danych europejskich statystyków Polska zajmuje 3 miejsce pod względem wysokości inflacji w całej Unii Europejskiej.
We wrześniu wyższym przyrostem cen towarów i usług mogły się „pochwalić” jedynie Litwa i Estonia, gdzie inflacja HICP wyniosła 6,4 proc.

HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

OTOCZENIE MAKRO

Zharmonizowana Inflacja w strefie euro sięgnęła w sierpniu 3 procent – poinformował dziś Eurostat. Najszybszego wzrostu cen w strefie euro doświadczają mieszkańcy Belgii –...