Connect with us

Hi, what are you looking for?

GPW

ENEA ZGODNA Z INNYMI SPÓŁKAMI ENERGETYCZNYMI

Grupa kapitałowa Enea szacuje, że zysk netto za okres od stycznia do czerwca wyniesie 736 mln złotych, przy skonsolidowanych przychodach na poziomie 9 miliardów 800 milionów zł.

Wstępne wyniki uwzględniają wpływ częściowego rozwiązania rezerwy w kwocie ok. 114 mln zł, w związku z planowanym rozliczeniem inwestycji realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka. Spółka energetyczna w I półroczu wydobyła prawie 5 mln ton węgla i wytworzyła z tego 12 TWh energii elektrycznej, z której tylko 10 TWh trafiło do odbiorców końcowych.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK ENEA za I półrocze 2021 roku, którego publikację zaplanowano na 16 września 2021 roku.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

GPW

Inwestorzy zachwyceni zyskiem netto Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Kurs akcji PAKu rósł w południe o ok. 9%. Kontrolowana przez Zygmunta Solorza spółka miała w I...

GPW

O 233 procent wzrósł zysk netto grupy TIM w drugim kwartale tego roku i sięgnął 29,5 mln zł. Przychody dystrybutora materiałów elektrotechnicznych wzrosły o...

GPW

Kęty mocno w górę po szacunkowych wynikach. Spółka ocenia, że w II kwartale będzie miała 158 milionów złotych zysku netto - o ponad 1/5...

FINANSE OSOBISTE

Zła wiadomość dla naszych portfeli. Firmy energetyczne przygotowują wnioski o szokujące podwyżki cen prądu. Paweł Szczeszek, prezes Enei, dostarczającej energię elektryczną w m.in. Wielkopolsce,...