Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

EFNI – JAKIE ZAGROŻENIA SEKTORA FINANSOWEGO (ROZMOWA)

O zagrożeniach sektora finansowego rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Józefem Wancerem, honorowym przewodniczącym rady nadzorczej BNP Paribas Bank Polska.

BNP PARIBAS POLSKA

MARCIN DOBROWOLSKI, BIZNES24: Energetykę, a w zasadzie dostawy energii i politykę oraz finanse wskazał Jerzy Buzek podczas wczorajszego spotkania w przed kamerą BIZNES24. Dziś razem ze mną jest przed kamerą BIZNES24 Józef Wancer wieloletni bankowiec, honorowy przewodniczący rady nadzorczej Banku BNP Paribas Bank Polska. Dzień dobry, Panie prezesie. I pytanie jak Pan rozbił by tę niepewność świata finansowego na poszczególne czynniki, które ryzyko potęgują?


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


JÓZEF WANCER, HONOROWY PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ BANKU BNP PARIBAS BANK POLSKA:  Ryzyko sektora finansowego bardzo mocno jest uzależnione od niepewności w sferze politycznej, energetycznej na świecie. Oczywiście to są połączone naczynia, jeżeli chodzi o sam sektor finansowy – światowy, no to przeżywamy wielki kryzys. Nie pierwszy raz mamy tego rodzaju kryzys. Natomiast nigdy nie mieliśmy tyle kryzysów na raz. I to jest jeden z tych problemów dla sektora finansowego, ze względu na wojnę w Ukrainie plus inne jeszcze czynniki rozwój gospodarki, ekonomiczny rozwój w wielu krajach na różnych kontynentach jest zagrożony. Zagrożony w tym sensie, że prawie wszędzie ten rozwój jest mniejszy teraz i przewiduje się, że on będzie jeszcze mniejszy załóżmy następnym roku, a może nawet i dwóch lat, niż to jest w dniu dzisiejszym. Problem polega na tym, że trudno znaleźć takie lekarstwo jedno, które by wyleczyło. Mamy inne problemy w Polsce, są inne w regionie naszym, w Europie Środkowej, trochę w Europie Zachodniej, a jeszcze inne w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście to, co się dzieje w Stanach, szczególnie że chodzi o inflację, jeżeli chodzi o stopy procentowe, bezpośrednio i bardzo mocno, niestety negatywnie odbija się na naszą walutę, na sytuację w Polsce.

MD: Widzimy to szczególnie na przykład w polityce stóp procentowych, które były dotychczas takim prostym narzędziem ograniczania inflacji. Ale jednocześnie podnoszenie stóp przez Europejski Bank Centralny powoduje duże problemy z zadłużeniem państw południa Europy. Pytanie, czy te stare lekarstwa też np. jak skupowanie obligacji przez ECB, jest w dzisiejszej sytuacji… czy nie zatruje kolejnych sektorów świata finansów?

JW: Bardzo głęboki i szeroki temat. Oczywiście ten problem jest. Nie ma jednego lekarstwa. Trudno powiedzieć co należałoby zrobić. Wszyscy obserwujemy sytuację. Eksperci mają różne opinie na ten temat. Mówię o ekspertach z banków centralnych, jak również i ekonomistów. W Polsce, w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że źle się dzieje i wiemy, że ta niepewność w dalszym ciągu jest głęboko zakorzeniona u nas i nie wiemy dokładnie jakie środki zostaną podjęte przez decydentów i w Europie, Unii, i w Polsce, żeby rozwiać te wszystkie niepewności. Trudno mi dać odpowiedź, co powinno się zrobić, dlatego że na przykład dużo łatwiej mogę zrozumieć sytuację w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o ekonomię. Tam wzrost stóp procentowych uważam za słuszny i tam decyzja jest bardzo jasna i przejrzysta, a mianowicie mniej boją się tej recesji, a bardziej boją się o inflację. Uważają, że inflacja to jest największe zło, ten wirus, bakteria, które trzeba zwalczać.

MD: No właśnie, wszyscy czekają na dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Proszę powiedzieć, jakie są Pana oczekiwania, jeżeli chodzi o poziom inflacji? Kiedy on zostanie, zmniejszony? No i pytanie o stopy procentowe. Pozwolę sobie zapytać: jakie Pan obstawia poziomy stóp procentowych Fedu w najbliższych kwartałach?

JW: No. Na pierwsze pytanie odpowiem w ten sposób, że inflacja w Stanach Zjednoczonych zawsze była takim tematem numer jeden, że to jest najgroźniejszy wirus, jaki może być. W związku z tym trzeba wszystko zrobić, żeby nie doszło do wysokiej inflacji. I oni to robią. Konsekwentnie oni to robią. I wydaje mi się, że to się dobrze zakończy. Oczywiście są ostrzeżenia (IMF na przykład), żeby nie iść za daleko. Bo w pewnym sensie stopy procentowe pójdą w górę – więcej, więcej – być może, że to może doprowadzić do recesji na przykład. Ale to jeszcze długa droga, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. W Polsce jest inaczej. W Polsce mamy dwa czynniki: to, co Narodowy Bank Polski i RPP podejmuje decyzje – nie jest spójne z decyzjami rządu. Te dwie „krzywe” się zwalczają i trudno powiedzieć, jaki będzie efekt. Więc tutaj nie odważę się, żeby powiedzieć coś tylko mówię, że nad nami są chmury. I to nie są szare chmury. To są już czarne chmury i trzeba coś zrobić szybko, żeby nie doszło do katastrofy.

MD: A Pan kilka kryzysów bankowości przeszedł. Czy to jest najpoważniejszy z tych, które Pan widział?

JW: W tej chwili? Jeszcze nie, ale może do tego doprowadzić. Głównie dlatego, że my mamy do czynienia nie tylko z jednym kryzysem, ale z wieloma kryzysami. W związku z tym nasza odporność jest inna i nie wiemy czy w odpowiedni, adekwatny sposób będziemy mogli zaadresować wszystkie te kryzysy. I tego się obawiam, bo to rodzi jeszcze dodatkową niepewność u ludzi, społeczeństwa, w narodach. A to jest najbardziej niebezpieczne.

MD: To może doprowadzić, czy zwielokrotnić niepokoje natury politycznej? Społecznej?

JW: Czy to może doprowadzić? Tak, to może doprowadzić, szczególnie w takim kraju jak w naszym, gdzie wybory są za rok. I już chyba nie muszę nawet mówić, ale właśnie to jest ta wielka niepewność, bo bardzo wiele decyzji jest podejmowane nieekonomicznie, nie z punktu widzenia racjonalności, ale raczej politycznej.

MD: Co mówił Józef Wancer, honorowy przewodniczący Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska, jak również wcześniej między innymi szef Citi. Banku Citi w Japonii i w Nowym Jorku, wieloletni bankowiec i autor książki „My Way”. Pozwolą Państwo, że tę autobiografię również Państwu zarekomenduję. Marcin Dobrowolski, prosto ze Studia BIZNES24 na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie.


Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9,9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

EFNI - JAKIE ZAGROŻENIA SEKTORA FINANSOWEGO (ROZMOWA)

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

OTOCZENIE MAKRO

MFW pierwszy raz od roku podnosi prognozy światowego wzrostu gospodarczego. To może być sygnał, że widać światełko w tunelu. Ale Fundusz ostrzega, że jeszcze...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym, że gospodarka wyraźnie hamuje i co nas czeka w tym roku rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z profesorem Witoldem Orłowskim, głównym doradcą...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O polskim PKB w tym roku i w roku poprzednim rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Magdaleną Rzeczkowską, Minister Finansów.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym, że osoby, które zatrudniały w ubiegłym roku na etat obywateli Ukrainy, mogą mieć problemy z ich rozliczeniem przed urzędem skarbowym rozmawiała Natalia...

%d bloggers like this: