Connect with us

Hi, what are you looking for?

EUROPA

EBC GODZI SIĘ NA WYŻSZĄ INFLACJĘ. HISTORYCZNA ZMIANA STRATEGII

Europejski Bank Centralny godzi się na wyższą inflację w strefie euro, która ma być kosztem ożywienia gospodarki po pandemii Covid-19. Dziś EBC ogłosił zmianę celu inflacyjnego na symetryczny dwuprocentowy. To oznacza, że poziom dopuszcza odchylenia w średniom okresie od tego celu – zarówno w górę, jak i w dół.

Dotychczas EBC kierował się zasadą, że roczny wzrost cen może być niższy, ale nigdy nie może przekraczać dwóch procent. W czerwcu zharmonizowana inflacja w strefie euro wyniosła 1,9 proc.
Nowy konsens zarządu EBC odnośnie wysokości inflacji został osiągnięty na zakończonym wczoraj posiedzeniu zarządu EBC, które podsumowało pierwszy od prawie 20 lat przegląd strategii banku centralnego strefy euro.

Decyzja EBC o podniesieniu celu jest zbieżna z obecnym postępowaniem większości banków centralnych państw dotkniętych pandemią COVID. Banki te albo przymykają oczy na rosnącą inflację – jak NBP – albo podnoszą swoje cele inflacyjne – jak prawie rok temu uczynił FED, czyli bank centralny USA.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

BANKI

Podniesienie stóp procentowych w niejasnej sytuacji pandemicznej byłoby nie właściwe, a wszystkie decyzje NBP powinny wpływać pozytywnie na polską gospodarkę - powiedział Prezes NBP...

OTOCZENIE MAKRO

Po wczorajszym finalnym odczycie inflacji konsumenckiej za czerwiec dzisiaj poznaliśmy wskaźnik inflacji bazowej przedstawiany przez Narodowy Bank Polski.

OTOCZENIE MAKRO

Inflacja HICP w strefie euro w czerwcu 2021 r. wyniosła 1,9% r/r wobec 2% inflacji miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat,

INWESTYCJE

• stopa referencyjna 0,10% w skali rocznej; • stopa lombardowa 0,50% w skali rocznej; • stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej; • stopa redyskonta...