Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

INNE

DODATEK WĘGLOWY TAKŻE DLA MIESZKAŃCÓW BLOKÓW? ANALIZUJEMY DZIURY W USTAWIE

W czwartek prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym. W myśl nowych przepisów 3 tys. zł przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. W praktyce w przepisach pojawiło się jednak sporo niejasności.

DODATEK WĘGLOWY TAKŻE DLA MIESZKAŃCÓW BLOKÓW? ANALIZUJEMY DZIURY W USTAWIE

Na wypłatę 3 tysięcy dodatku węglowego rząd przeznaczył 11,5 mld zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Zgodnie z przepisami, aby otrzymać dodatek węglowy, trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Gmina będzie zobowiązana do wypłacenia go maksymalnie w ciągu 30 dni. Pieniądze otrzymają jednak tylko ci, którzy zgłosili swoje źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić, czy nasza deklaracja dotyczącą źródła ciepła jest wprowadzona do systemu.

CZYTAJ TEŻ: JACEK SASIN ZAPEWNIA, ŻE NIE BĘDZIE PROBLEMÓW Z WĘGLEM

Zgodnie z opublikowanym w środę projektem rozporządzenia, wniosek o wypłatę dodatku węglowego będzie zawierał takie informacje jak: PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość czy dane gospodarstwa domowego. Wzór wniosku będzie jednolity dla całej Polski, by odciążyć gminy i przyspieszyć realizację jego wypłat.

Co ważne, jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców. – Nie ma jednak jasności, w jaki sposób gminy będą te pierwszeństwo weryfikowały – zwraca uwagę w Biznes24 Mecenas Rafał Rozwadowski z kancelarii Mamiński i Partnerzy.

DODATEK WĘGLOWY – DLA KOGO?

Od kiedy będzie można składać wnioski? Konkretnej daty jeszcze nie znamy, w myśl ustawy trzeba jeszcze poczekać na rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska. Tu jednak pojawia się kolejna wątpliwość, bo jak tłumaczył ekspert – w teorii wnioski można zacząć składać w momencie wejścia ustawy w życie, czyli od piątku (12.08.2022).

Z jednej strony mamy samą ustawę, z drugiej strony mamy delegację w ustawie, która mówi o tym, że faktycznie wzór wniosku będzie wydany i zaprojektowany poprzez rozporządzenie. Tymczasem wzór wniosku jest elementem pomocniczym, ja nie znajduje w ustawie zapisu, który mówi, że niezbędnym jest wykorzystywanie tego wzoru. Niezbędne jest zawarcie wszystkich informacji koniecznych do tego, by organ wydający decyzję mógł ocenić, czy taki wniosek jest uzasadniony.

Mecenas Rafał Rozwadowski

– Z perspektywy praktyki radziłbym jednak, aby poczekać na to kiedy ten wzór stanie się wzorem oficjalnym i dopiero wtedy rozpocząć procedowanie i składanie wniosków – podkreśla.

Co ciekawe, w projekcie rozporządzenia zawierającym wzór wniosku o wypłatę dodatku znalazły się zapisy, które mogą sugerować, że pieniądze dostaną też mieszkańcy bloków.

Należy zaznaczyć także w przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W tym przypadku do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, odnośnik 8

Mecenas Rafał Rozwadowski z kancelarii Mamiński i Partnerzy w rozmowie z Biznes 24 zwrócił uwagę na jeszcze jeden zapis, który może umożliwiać mieszkańcom bloków ubieganie się o dodatek.


Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9,9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

DODATEK WĘGLOWY TAKŻE DLA MIESZKAŃCÓW BLOKÓW? ANALIZUJEMY DZIURY W USTAWIE

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O załamaniu na rynku kredytów hipotecznych rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z profesorem Waldemarem Rogowskim, głównym analitykiem BIK.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym, że do 31 stycznia mija termin składania zeznania PIT-8AR czyli podatku z tytułu konkursów czy nagród w sprzedaży premiowanej rozmawiał Marcin Dobrowolski...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym co przyczyniło się do tego, że nowych pieniędzy w polskiej gospodarce przybywa mniej rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z prof. Marianem Nogą...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O kolejnym zwrocie w sprawie pozwów „wiborowych” rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z dr Sebastianem Frejowskim z kancelarii Frejowski i Wspólnicy.

%d bloggers like this: