Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

Co warto wiedzieć o ubezpieczaniu instalacji produkujących energię z wiatru i słońca

Co warto wiedzieć o ubezpieczaniu instalacji produkujących energię z wiatru i słońca

PZU ENERGIA SŁOŃCA / PZU ENERGIA WIATRU

PŁATNA WSPÓŁPRACA Z MARKĄ PZU

Co warto wiedzieć o ubezpieczaniu instalacji produkujących energię z wiatru i słońca

W ostatnich latach w Polsce szybko rośnie moc instalacji produkujących zieloną energię. Zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii (ARE), odnawialne źródła energii (OZE) na koniec czerwca 2023 r. stanowiły ok. 40% w strukturze mocy dostępnej w krajowym systemie, z zainstalowaną mocą na poziomie ponad 25 GW (25 395 MW). Wśród OZE w Polsce pierwsze miejsce zajmowały elektrownie słoneczne z łączną mocą 14 137 MW, a drugie elektrownie wiatrowe z mocą 8 715 MW1.

Wzrost mocy instalacji produkujących energię z wiatru i słońca w Polsce to efekt polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Jej nadrzędnym celem jest osiągnięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej. To dlatego wspólnota wyznaczyła krajom członkowskim, w tym Polsce, szereg zadań, wśród których znalazło się m.in. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE). Jego zrealizowanie wymaga gruntownej i dynamicznej przebudowy systemu elektroenergetycznego. Oprócz tego, że jest to zadanie skomplikowane pod względem technologicznym, logistycznym oraz finansowym, wiąże się ono z wieloma rodzajami ryzyka. Branża ubezpieczeniowa doskonale rozumie zagrożenia związane z takimi inwestycjami. Dlatego działające w niej podmioty aktywnie rozpoznają stosowane technologie oraz zagrożenia, jakie ze sobą niosą, koszty i potencjalnie słabe punkty. Pozwala to na stworzenie produktów dobrze dopasowanych do oczekiwań klientów korporacyjnych produkujących zieloną energię na rynek lub na własne potrzeby2.

Jakie są ryzyka związane z produkcją energii z wiatru i słońca?

Farmy wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne są narażone przede wszystkim na szkody powstałe w wyniku działania ognia, uderzenia pioruna, huraganu, gradu, powodzi, kradzieży z włamaniem, dewastacji, uszkodzeń, awarii, przepięć, zwarć, ale również związane z wadami materiałowymi i montażowymi. Powinniśmy także pamiętać o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością polegającą na produkcji energii i wprowadzeniem do obrotu produktu, którym jest energia. Ubezpieczenie może oprócz tego obejmować szkodę w postaci straty finansowej, gdy energia elektryczna wyprodukowana przez elektrownię wiatrową lub instalację fotowoltaiczną nie zostanie dostarczona do klienta albo gdy zgłosi on niewłaściwe parametry nabytej energii. To wszystko gwarantuje skuteczną i dobrze dobraną ochronę przed różnymi zagrożeniami związanymi z działaniem sił natury, usterkami technicznymi i błędami ludzkimi.

Jakie elementy elektrowni wiatrowych i słonecznych oraz związanych z nimi infrastruktury powinno obejmować ubezpieczenie?

Elektrownie wiatrowe i słoneczne to skomplikowane pod względem technicznym urządzenia, dlatego przed wykupem polisy ubezpieczeniowej powinniśmy również zwrócić uwagę na elementy instalacji infrastruktury, które obejmuje ona ochroną. Jeśli chodzi o farmy wiatrowe, są to np. wieża, fundamenty, okablowanie wewnętrzne i urządzenia towarzyszące, zaś w przypadku fotowoltaiki: panele, konstrukcję, okablowanie wewnętrzne, inwertery i urządzenia towarzyszące. Równie istotne jest to, by polisa OZE objęła swoją ochroną magazyny energii, zewnętrzne podziemne przyłącze kablowe i światłowodowe wraz z zespołem aparatów i urządzeń wyprowadzających moc do sieci elektroenergetycznej oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne i światłowodowe wraz z zespołem aparatów i urządzeń wyprowadzających moc do sieci elektroenergetycznej. Dobra polisa dla OZE ochroni nas także przed szkodami powstałymi w infrastrukturze pomocniczej farmy wiatrowej lub słonecznej, w tym w ogrodzeniu, oświetleniu, systemie dozoru, drogach wewnętrznych oraz budynkach stacji i rozdzielni wraz z wyposażeniem.

Co warto wiedzieć o ubezpieczaniu instalacji produkujących energię z wiatru i słońca

Kompleksowy produkt, odpowiadający na wszystkie wskazane wyzwania i potrzeby właścicieli i operatorów instalacji OZE, stworzył PZU. Największy polski ubezpieczyciel postawił na unikatową ofertę. W przeciwieństwie do innych dostępnych na rynku ubezpieczeń OZE, „zaszytych” w innych ubezpieczeniach (np. budynków), wprowadził samodzielne produkty zaprojektowane i stworzone specjalnie pod kątem OZE. To polisy PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca. Istotne jest to, że PZU nie określa maksymalnego wieku elektrowni wiatrowej lub instalacji fotowoltaicznej, które obejmuje ochroną.  O przyjęciu do ubezpieczenia decyduje indywidualna ocena ryzyka. Podstawowe wymogi związane z takimi elektrowniami to jedynie lokalizacja na terytorium Polski oraz to, by były one przed podpisaniem polisy ukończone, odebrane i przyłączone do systemu elektroenergetycznego.

Grupa PZU aktywnie wspiera zieloną transformację

Istotnym elementem strategii Grupy PZU jest wspieranie transformacji klimatyczno-energetycznej. Ta największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej robi to poprzez inwestycje w sektorze OZE, a także tworzenie takich produktów ubezpieczeniowych, które zachęcają klientów do przechodzenia na zieloną energię. PZU zaangażowało dotąd w finansowanie budowy farm wiatrowych w Polsce ok. 420 mln zł, a kolejnych 300 mln zł ulokowało w obligacjach ESG, środki z emisji których są wykorzystywane na zielone inwestycje. Ponadto Grupa PZU planuje do końca 2024 r. stać się neutralna klimatycznie. Oznacza to, że będzie zużywać mniej energii i czerpać ją w pełni z OZE, redukując odpowiednio pozostałe emisje własne, a tam, gdzie będzie to niemożliwe – rekompensować je. Dalsze działania PZU mają objąć zmniejszenie śladu węglowego przez m.in. rozbudowę floty aut hybrydowych i elektrycznych oraz redukcję emisji w całym łańcuchu podmiotów współpracujących z nami dostawców.