Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

ZAMROŻENIE CEN ENERGII ZA DWA TYGODNIE (ROZMOWA)

O tym jak wypełniać wniosek o zamrożenie cen energii w firmach i jednostkach samorządowych rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Łukaszem Czekałą, prezesem OptimalEnergy.

ZAMROŻENIE CEN ENERGII ZA DWA TYGODNIE (ROZMOWA)
żródło: BIZNES24

NATALIA GORZELNIK, BIZNES24: O tym jak się do wypełnienia tego wniosku zebrać, by bez problemu skorzystać z gwarancji, porozmawiam teraz z moim i Państwa gościem, którym jest Łukasz Czekała, prezes OptimalEnergy.pl. Dzień dobry.

ŁUKASZ CZEKAŁA, PREZES OPTIMAL ENERGY: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


NG: Na początek powiedzmy kto konkretnie może skorzystać z tańszego prądu i gdzie szukać tego wniosku. Mowa o małych i średnich firmach, czyli jakich?

ŁC: Małe i średnie firmy to takie, które zatrudniają do 250 osób i ich obrót w roku poprzednim nie przekroczył 50 mln euro. To jest definicja ustawowa, jednostki samorządowe i dodatkowo też około 30 podmiotów takich, jak chociażby związki wyznaniowe, kościoły czy OSP, koła gospodyń wiejskich, które są wypisane w ustawę i które nie klasyfikują się do dwóch wcześniej wymienionych grup, a także ich ta ustalona maksymalna cena prądu może objąć.

CZYTAJ TEŻ: TAŃSZY PRĄD DLA FIRM TYLKO Z OŚWIADCZENIEM – TYLKO DO KOŃCA LISTOPADA

NG: I oni wszyscy mają jeden wniosek?  To jest ten sam wniosek dla całej tej grupy?

ŁC: To jest jeden wniosek, on się składa można powiedzieć, z trzech części: Pierwsza, której wypełnienie nie stanowi żadnego problemu, dlatego że to są dane rejestrowe spółki albo podmiotu, który składa ten wniosek.

NG: Zatrzymajmy się jeszcze na moment na tym gdzie go szukać, a za chwileczkę przeanalizujemy sobie dokładnie po kolei cały ten wniosek. Najpierw powiedzmy naszym widzom gdzie go można znaleźć.

ŁC: Znaleźć wniosek możemy na stronach rządowych albo na stronach sprzedawców energii elektrycznej. Przed naszą rozmową sprawdziłem jak to w praktyce wygląda i trzeba powiedzieć, że znalezienie tego wniosku nie stanowi żadnego problemu. Wystarczy wejść na stronę internetową sprzedawcy, który nas obsługuje i bez względu czy to jest spółka Skarbu Państwa, czy alternatywny sprzedawca energii, w bardzo widocznym miejscu jest przejście do sekcji poświęconej temu, w jaki sposób wniosek wypełnić z bardzo dobrze opisaną sekcją najczęściej zadawanych pytań. Więc tutaj nie powinno być problemu z tym, żeby ten wniosek znaleźć.

NG: Tak, jak wspomniał Pan przed momentem, ta pierwsza część raczej nie powinna żadnych problemów budzić. Tam są po prostu dane naszej firmy: NIP, PESEL. Później jednak mogą pojawić się pewne wątpliwości, np. w kontekście punktu poboru energii elektrycznej, czyli PPE. Co to konkretnie jest? Gdzie tego numeru szukać?

ŁC: Właśnie za tą pierwszą częścią informacyjną mamy część związaną z tabelką, gdzie wpisujemy punkt poboru energii. To jest tak naprawdę indywidualny numer, który znajduje się na każdej fakturze za energię elektryczną. Najczęściej jest on nad tabelką koło danych płatnika i tam należy tej informacji szukać. To jest ciąg znaków kilkunastocyfrowy. Na początku zazwyczaj są też jakieś literki. W drugiej kolumnie musimy wpisać tak naprawdę jaką grupą odbiorcy jesteśmy, a te grupy są wypisane w punkcie ostatnim, czyli czy jesteśmy przedsiębiorcą. Wtedy zaznaczamy wpisujemy cyfrę 1, czy jesteśmy jednostką samorządową – wtedy wpisujemy cyfrę 3. Grupa tych innych podmiotów, o których wspomniałem czyli związki wyznaniowe i te wymienione jako dodatkowe podmioty, które mogą z ulgi skorzystać, to jest numer 4. A numer 2 to są generalnie producenci rolni, którzy są osobami fizycznymi i prowadzą działalność gospodarczą w tym obszarze.

NG: Nas interesuje przede wszystkim 1 czyli część dla przedsiębiorców. Ale wróćmy jeszcze do samej tabeli, bo poza punktem poboru (i co warto podkreślić, tych punktów poboru może być kilka, bo ta tabelka ma przecież 20 punktów) to jest kwestia tego, że jakiś przedsiębiorca otrzymuje kilka faktur? Czy trzeba będzie potem poszczególnych punktów gdzieś szukać po urządzeniach?

ŁC: Myślę, że dobrym przykładem tutaj jest przykład sieci handlowych mniejszych czy większych, które mają w różnych lokalizacjach punkty, w których prowadzą sprzedaż bezpośrednią. Podmiotem, który jest na fakturze jest jedna spółka, natomiast każda lokalizacja dostaje osobną fakturę z osobnym punktem. I wtedy należy na jednym wniosku wypisać te wszystkie punkty. Gdyby było ich więcej niż 20, bo mamy 20 miejsc na tym wniosku, no to wtedy należy albo dołączyć tę samą część wydrukowaną i wypisać kolejne punkty, albo złożyć ten wniosek całościowo. Raczej tutaj proponowana jest przez sprzedawców ta wersja pierwsza, czyli dołożenie do tabelki większej liczby wierszy.

NG: To jeszcze numer 3. Kolumna numer 3 – część energii elektrycznej objęta ceną maksymalną. O co tutaj chodzi? Czy w przypadku ulgi dla przedsiębiorców też obowiązuje jakiś limit, tak jak w przypadku gospodarstw domowych? No i jak właściwie mamy policzyć tą część energii elektrycznej objętą ceną maksymalną?

ŁC: Tutaj znowu o tej pierwszej części pytania: Zdecydowana większość przedsiębiorców wpisuje w pierwszej kolumnie związanej z częścią energii elektrycznej, która podlega ustaleniu maksymalnej ceny – 100%, w drugim 0%. To są bardzo szczegółowe wyjątki. Dla przykładu, jeżeli podmiot świadczy usługi medyczne w ramach kontraktu z Funduszem Zdrowia, to ustawodawca mówi, że ta część energii zużyta na tą działalność powinna być rekompensowana czy ustalana w cenie maksymalnej. Jeżeli przy okazji prowadzi na przykład studio masażu, czyli działalność komercyjna, to już nie. I teraz ta druga część, jak to weryfikować? Szczerze powiem, trudno mi to sobie wyobrazić. W jaki sposób ktoś będzie w stanie policzyć, jaka część energii elektrycznej wynikająca z oświetlenia czy działania jakiejś urządzeń podlega ustaleniu ceny maksymalnej, a jaka nie, bo to będzie bardzo trudne, jeżeli ktoś chciałby faktycznie komuś wyliczać kilowatogodziny, jakie powinien wpisać w tych tabelkach.

NG: Załóżmy, że mamy do czynienia z sytuacją standardową, czyli wypełniamy 1 punkt poboru energii, wypełniamy w kolumnie trzeciej 100 procent, zaznaczamy 1. Jesteśmy przedsiębiorcą, wszystko gotowe. I co my dalej z tym wnioskiem robimy? Komu właściwie mamy go wysłać i w jaki sposób?

ŁC: Jeżeli chodzi o podmiot, do którego skierowany ma być ten wniosek, to nasz obecny sprzedawca prądu. Nie dystrybutor, tylko sprzedawca, czyli podmiot, od którego kupujemy energię elektryczną. Sposobów mamy kilka. Pierwszy to jest osobiście wydrukować i zanieść do punktu obsługi klienta, jeżeli sprzedawca takim dysponuje. Możemy także wydrukować i wysłać pocztą na dane rejestrowe. No i dwie kolejne to są możliwości elektroniczne. Wszyscy sprzedawcy mają udostępnione na stronach dedykowane adresy mailowe, gdzie taki wniosek można przesłać. Tylko tutaj bardzo ważna uwaga, że przesłany skan musi być podpisany albo profilem zaufanym, albo podpisem kwalifikowanym. Nie będą brane pod uwagę te wnioski, w których prześlemy tylko i wyłącznie skan bez żadnego elektronicznego podpisu. Wreszcie ostatnia kwestia, ale to nie wszyscy sprzedawcy, to są elektroniczne biura obsługi klienta, gdzie w odpowiedniej zakładce dotyczącej składania wniosków niektórzy również taką możliwość dla przedsiębiorców umożliwili po to, żeby przez panel, gdzie się zazwyczaj pobiera faktury i dokonuje płatności, również taki wniosek złożyć.

NG: Dziękuję pięknie za wyjaśnienia. Moim i Państwa gościem był Łukasz Czekała, prezes OptimalEnergy.pl. Dziękuję pięknie.

ŁC: Dziękuję bardzo.

Inwestujesz? Notowania na żywo, opinie analityków i wszystko, co ważne dla Twojego portfela!

Telewizja dostępna w sieciach kablowych, na platformach satelitarnych, oraz w Internecie.

Informacje dla tych, dla których pieniądze się liczą- przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Tylko 11.99 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę

BIZNES24 przez Internet

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

CENY

Ceny żywności znowu wzrosną - uważają analitycy.

INFLACJA

Ceny niemieckich producentów nadal pod kreską.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O poprawiających się w kwietniu nieco nastrojach konsumenckich rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z profesorem Mariuszem Andrzejewskim z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym jaki będą miały wpływ na inflację podwyżki cen prądu rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Profesorem Henrykiem Wnorowskim, członkiem Rady Polityki Pieniężnej.