Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

FIRMA

CORAZ MNIEJ WOLNOŚCI DLA FIRM W POLSCE

Finansowanie firm
Finansowanie firm / Źródło: Adobe

Planujecie inwestora z terenu unii europejskiej dla swojej z trudem budowanej firmy? Liczcie się z dodatkowym podatkiem. 15 września wchodzą w życie przepisy, które nakładają na firmy obowiązek zasięgnięcia opinii fiskusa w przypadku kiedy chcą połączyć się z inną firmą z UE.

Spółka, która chce przekształcić swój biznes i np. przeprowadzić fuzję z firmą z innego unijnego państwa, będzie musiała wystąpić o opinię do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Nawet w przypadku pozytywnej opinii fiskus może taką fuzję skontrolować i wymierzyć podatek.

Przepisy o transgranicznych restrukturyzacjach trafiły głównie do Kodeksu spółek handlowych. Wynika z nich, że zarząd spółki, która chce przeprowadzić proces przekształcenia, podziału bądź połączenia, występuje do sądu rejestrowego o wydanie zaświadczenia o zgodności transakcji z polskim prawem. Składa też wniosek o opinię w sprawie podatkowych aspektów restrukturyzacji. Sąd rejestrowy przesyła go szefowi KAS. A ten sprawdza, czy celem transakcji nie jest czasem unikanie opodatkowania. Na wydanie opinii fiskus ma miesiąc, ale termin ten może wydłużyć o 3 miesiące, może też odmówić jeśli ma uzasadnione przypuszczenie, że transakacja przyniesie korzyści podatkowe a sposób działania ma na celu ominiecie prawa.

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach i wachlarzu zamówień rozmawiał Roman Młodkowski z BIZNES24 z Krzysztofem Kosiorkiem-Sobolewskim, prezesem Zrembu Chojnice.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach Rainbow rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Maciejem Szczechurą, prezesem, Rainbow Tours.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach Trakcji rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Jerzym Pazurą, dyrektorem finansowym Trakcji.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach spółki Unibep rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Dariuszem Blocherem, prezesem Unibep s.a.