Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

WYNIKI

COMARCH Z MOCNYM SPADKIEM ZYSKU

Po sesji swoje wyniki za IV kwartał opublikował Comarch. A tam mocny spadek zysku – mocno poniżej rynkowego konsensusu.

COMARCH Z MOCNYM SPADKIEM ZYSKU

Comarch odnotował w czwartym kwartale 2023 roku 22,5 mln zł zysku netto wobec 35 mln zł przed rokiem. Oznacza to spadek rok do roku o 35,8%. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie około 36 mln zł. >> W tym czasie Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 540,5 mln PLN, tj. o 0,8% mniej rok do roku.

W górę natomiast poszła EBITDA, która ukształtował się na poziomie 46 mln zł, co oznacza wzrost o 10,9 proc. rok do roku. – zgodnie z przewidywaniami rynku. Za spadek przychodów spółka wini gorszą o 20% sprzedaż zagraniczną i ujemne różnice kursowe, związane z umocnieniem złotego.

Jak czytamy w raporcie, na wynik finansowy Grupy w kolejnych okresach wpływ będą miały m.in. sytuacja geopolityczna na świecie, koniunktura gospodarcza, koszty realizacji nowych kontraktów, sytuacja na rynku zamówień publicznych, dostępność wykwalifikowanych pracowników IT, szybko rosnące koszty pracy, a także poziom inflacji i kursów walut obcych w relacji do zł.

Przypomnijmy, że już po okresie raportowania, dokładnie 15 lutego 2024 r. ogłoszono zakończenie działalności portalu e-commerce pod nazwą Wszystko.pl.

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

WYNIKI

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w tym okresie wyniosła łącznie ok 14 mln zł wobec ponad 17 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż materiałów półprzewodnikowych...

INNE

Przeciętna wypłata emerytury i renty w 2023 roku była wyższa ponad 17% w ujęciu rocznym i wyniosła prawie 3 270 zł zł , podał...

USA

Ponad 4% w handlu przedsesyjnym zyskiwały akcje Goldman Sachs. To reakcja na wyjątkowo dobre wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Bank zwiększył zysk o...

USA

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo wzrosła w marcu o 0,7% w ujęciu miesiąc do miesiąca -podał amerykańsku Departament Handlu. To najwyższy wzrost tego wskaźnika o...