Connect with us

Hi, what are you looking for?

WYNIKI SPÓŁEK SPÓŁEK

CCC: EMISJA OBLIGACJI ZAMIENNYCH DO 360 MLN ZŁ, W PLANACH ZAKUP DO 10% AKCJI E-OBUWIE.PL OD MKK 3

CCC planuje emisję 6-letnich obligacji zamiennych o wartości do 360 mln zł – poinformowało CCC w projektach uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 3 sierpnia. Spółka chce przeznaczyć pozyskane pieniądze na sfinansowanie zakupu 10 procent akcji spółki e-obuwie.pl.

Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego. Ich wykup nastąpi po sześciu latach od daty emisji.

Obligacje będą podlegały zamianie na akcje nie wcześniej niż 6 miesięcy po dniu emisiji i nie później niż 6 miesięcy przed dniem wykupu, nie później jednak niż do 31 grudnia 2027 roku.

Celem emisji obligacji będzie pozyskanie środków finansowych na sfinansowanie ceny zakupu 10% akcji w e-Obuwie. pl od MKK 3.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

FIRMA

Grupa CCC potwierdza plany związane z pierwotną ofertą publiczną (IPO) swojej spółki zależnej Eobuwie.

FIRMA

Pepco wchodzi na austriacki rynek - przejmuje 29 sklepów, które CCC przynosiły straty. Umowa ma zostać sfinalizowana do końca września.

RYNKI

CCC, polski potentat obuwniczy nie będzie próbował być potentatem w Szwjcarii. Firma sprzedaje swój tamtejszy biznes.