Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

OTOCZENIE MAKRO

BUDŻET 2022 – ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Rząd przyjął założenia projektu budżetu państwa na 2022 r. Zgodnie z założeniami PKB w przyszłym roku ma wzrosnąć o 4,3 proc., inflacja wyniesie 2,8 proc., konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,4 proc., a bezrobocie spadnie do 5,8 proc.

BUDŻET 2022 - ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Rząd zakłada, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,3 proc. w 2021 r. oraz o 4,4 proc. w 2022.

Oczekuje się wzrostu eksportu w tempie 8,8 proc. i 7,3 proc., odpowiednio w latach 2021 i 2022. A tempo wzrostu importu w tych latach ma wynieś odpowiednio 9,4 proc. oraz 7,8 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego ma spaść do 6,0 proc. na koniec 2021 r. i 5,8 proc. na koniec 2022 r.

Rząd przewiduje, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 6,2 proc. i 6,4 proc., odpowiednio w latach 2021-2022.

Oczekuje także, że inflacja w 2021 r. wyniesie średnio 3,1 proc., a w następnym roku zbliży się do celu inflacyjnego i osiągnie 2,8 proc.

W komunikacie Ministerstwa Finansów poinformowano, że poziom dochodów budżetu państwa w 2022 r. będzie uzależniony głównie od spodziewanego ożywienia gospodarczego i koniunktury w krajowej gospodarce.

W kwestii poziomu długu podano jedynie, że recesja wywołana zamrożeniem gospodarki i działania antykryzysowe doprowadziły w 2020 r. do wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 7 proc. PKB oraz wzrostu długu do 57,5 proc. PKB.


Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9,9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

BUDŻET 2022 - ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym jak się rozmawia z rządem po uszczupleniu budżetów samorządów rozmawiał na konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego Marcin Dobrowolski z...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym jakie są wyzwania dla samorządów w nadchodzących, trudnych latach rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Mateuszem Walewskim, głównym ekonomistą BGK.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O nowej uldze podatkowej - od podatku od zysków kapitałowych rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Katarzyną Szwarc z Ministerstwa Finansów - pełnomocniczką, minister...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym jak rośnie podaż pieniądza w Polsce rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z dr Sławomirem Dudkiem z SGH, Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz z...

%d bloggers like this: