Connect with us

Hi, what are you looking for?

OTOCZENIE MAKRO

BUDŻET 2022: ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Rząd przyjął założenia projektu budżetu państwa na 2022 r. Zgodnie z założeniami PKB w przyszłym roku ma wzrosnąć o 4,3 proc., inflacja wyniesie 2,8 proc., konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,4 proc., a bezrobocie spadnie do 5,8 proc.

Rząd zakłada, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,3 proc. w 2021 r. oraz o 4,4 proc. w 2022.

Oczekuje się wzrostu eksportu w tempie 8,8 proc. i 7,3 proc., odpowiednio w latach 2021 i 2022. A tempo wzrostu importu w tych latach ma wynieś odpowiednio 9,4 proc. oraz 7,8 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego ma spaść do 6,0 proc. na koniec 2021 r. i 5,8 proc. na koniec 2022 r.

Rząd przewiduje, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 6,2 proc. i 6,4 proc., odpowiednio w latach 2021-2022.

Oczekuje także, że inflacja w 2021 r. wyniesie średnio 3,1 proc., a w następnym roku zbliży się do celu inflacyjnego i osiągnie 2,8 proc.

W komunikacie Ministerstwa Finansów poinformowano, że poziom dochodów budżetu państwa w 2022 r. będzie uzależniony głównie od spodziewanego ożywienia gospodarczego i koniunktury w krajowej gospodarce.

W kwestii poziomu długu podano jedynie, że recesja wywołana zamrożeniem gospodarki i działania antykryzysowe doprowadziły w 2020 r. do wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 7 proc. PKB oraz wzrostu długu do 57,5 proc. PKB.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

FINANSE

O prawie 40% więcej pieniędzy z CIT zamierza w przyszłym roku ściągnąć Ministerstwo Finansów w działających w Polsce firm. Konsumenci też zapłacą więcej -...

BANKI

O prawie 70% poprawił kwartalny zysk Pekao SA, drugi co do wielkości aktywów bank w Polsce. Bank z żubrem zarobił na czysto w drugim...

GPW

25 złotych wynosi cena emisyjna Cavatina Holding. To o połowę mniej niż wynosiła cena maksymalna. Wartość oferty to 187,5 mln zł.

FINANSE

Co trzeci Polak nie ma żadnych oszczędności. Mimo to trzech na czterech naszych rodaków ocenia dobrze swoją sytuację finansową - wynika z najnowszego badania...