Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

BFG ZDECYDOWAŁ. CO MOGĄ ZROBIĆ FRANKOWICZE (ROZMOWA)

O tym co kredytów we franku szwajcarskim mogą zrobić po restrukturyzacji Getin Banku rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z dr Jackem Czabańskim, adwokatem.

BFG ZDECYDOWAŁ. CO MOGĄ ZROBIĆ FRANKOWICZE (ROZMOWA)
źródło: BIZNES24

NATALIA GORZELNIK, BIANES24: Na przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku najbardziej stratni poza akcjonariuszami oczywiście będą posiadacze kredytów we franku szwajcarskim. Co to oznacza dla frankowiczów i czy mogą jeszcze zrobić cokolwiek? O tym porozmawiamy z moim i Państwa gościem, którym jest dr Jacek Czabański, adwokat. Dzień dobry.

JACEK CZABAŃSKI, ADWOKAT: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry pani.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


NG: To przypomnijmy, dlaczego to właśnie frankowicze oberwali najmocniej na tej przymusowej restrukturyzacji?

JC: Są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że na restrukturyzacji, która jest zbliżona do upadłości czy na upadłości, która być może też nastąpi, najbardziej tracą osoby, które mają roszczenia wokół podmiotu, który upada i jego wierzyciele. A frankowicze są tą grupą, która wobec banku ma takie roszczenia. Drugi powód jest taki, że poprzez sposób przeprowadzenia tej restrukturyzacji, który polega na tym, że do nowego banku, który jest przejęty w części przez BFG, a w części przez inne banki komercyjne, zostały przekazane wszystkie te części działalności Getinu, które nie są obciążone ryzykiem sporów sądowych, a pozostawiono w Getin Banku wyłącznie kwestie kredytowe kredytów związanych z drugą opcją.

NH: Jak to będzie właściwie wyglądało? Formalnie Getin będzie funkcjonował jako taki pomniejszony Getin do tego czasu, aż te wszystkie kwestie zostaną uregulowane? No bo teoretycznie mówimy o restrukturyzacji…

JC: Getin Noble Bank w restrukturyzacji to jest ten podmiot, który będzie dalej działać, tylko że to jest podmiot, który nie posiada majątku albo nawet wręcz, no bo to jest w ogóle przesłanka takiej przymusowej restrukturyzacji, posiada ujemne aktywa, czyli po prostu jego majątek jest ujemny, czyli zobowiązania są wyższe niż przychody. Potencjalne aktywa. I w związku z tym szansa, że kredytobiorcy, którzy zapłacili bankowi więcej niż powinni, przynajmniej zgodnie z tym, co twierdzą i z czym zgadzają się sądy, tych kwot, których dochodzą od banku, nie odzyskają. I to ma znaczenie głównie dla tych osób, które zapłaciły bankowi więcej niż otrzymały w wykonaniu nieważnej umowy, bo nieważność umowy kredytów jest teraz powszechnie orzekana.

NG: Mówimy o osobach, które są w sporze? Czy tych, które już mają orzeczenie?

JC: Mówimy to o wszystkich, bo to, czy umowa jest ważna, czy nieważna, to oczywiście stwierdza sąd w momencie sporu. Ale decyzja sądu ma charakter tylko potwierdzający stan rzeczy, tzw. deklaratywny, czyli ta umowa była nieważna od początku, a wobec sporu tylko teraz sąd to ocenił i osądził. Natomiast dotyczy to wszystkich kredytobiorców. Ci, którzy już są w sporze, można powiedzieć, że nawet mają lepszą sytuację, bo rozwiązanie przyjdzie niedługo, chociaż o tym też za chwilę powiem. Natomiast te osoby, które jeszcze nie są w sporze, mają gorszą sytuację, dlatego że będą musiały szybko podjąć decyzję, czy będą kwestionować umowę zawartą z Getin Noble Bankiem czy nie. Nie będą już miały komfortu czekania na np. rozwój orzecznictwa sądowego, dlatego że spodziewam się, że niedługo czy to Getin Noble Bank w restrukturyzacji, czy w upadłości będzie wypowiadać te umowy kredytowe i będzie żądać spłaty według niego tego, co jeszcze kredytobiorcy są winni.

NG: A z kim ci kredytobiorcy ewentualnie w tym momencie mogą się sądzić? Czy rzeczywiście gdyby chcieli bardzo szybko taką decyzję podjąć (pytanie jak szybko), to czy te pozwy mają być składane właśnie przeciwko Getin Noble w restrukturyzacji?

JC: Tak, oczywiście. Podmiotem dalej pozostaje Getin Noble w restrukturyzacji. Tę decyzję będą musieli podjąć kredytobiorcy może nie bardzo szybko, ale jest to kwestia najbliższego roku, półtora. Natomiast pewnym problemem będzie też to, że decyzje sądów z kolei nie będą zapadały szybko. Zwłaszcza że w momencie, w którym podmiot tak, jak Getin wszedł w stan restrukturyzacji, postępowania sądowe na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego mogą być zawieszone, co pewnie zacznie następować w sprawach przeciwko Getinowi, co spowoduje, że przez najbliższe spodziewam się kilka, kilkanaście miesięcy, nie będziemy widzieć nowych wyroków w sprawach przeciwko Getinowi.

NG: To jest spory kłopot dla osób, które posiadają taki kredyt. Zwłaszcza że tak jak pan mecenas wspomniał, coraz częściej tak naprawdę w tych sporach orzecznictwo sądowe jest po stronie osób, które posiadają kredyty we frankach szwajcarskich. Czy w związku z tym istnieje szansa, żeby takie osoby po prostu pozwały BFG za te decyzję restrukturyzacyjną?

JC: Tak, można nie tyle pozwać BFG, ile można zaskarżyć taką decyzję BFG do sądu administracyjnego. Na to termin niestety jest bardzo krótki. On wynosi tydzień od opublikowania tej decyzji, czyli mija on w najbliższy piątek i nasza kancelaria będzie składać taką skargę na postępowanie BFG. W imieniu naszych klientów, kredytobiorców Getinu. A inne osoby też powinny rozważyć podjęcie takiego działania. To otwiera drogę do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych później wobec BFG czy właściwie Skarbu Państwa. Natomiast tutaj kluczem jest to, że BFG tą restrukturyzację przeprowadza w taki sposób, żeby cały majątek Getinu, jego aktywa, które jakieś jeszcze istnieją, po prostu ochronić, a nie obciążać ich roszczeniami frankowiczów. Frankowicze zostają z taką wydmuszką, która nic nie posiada, a wszystko to co Getin posiadał jest przeniesione do nowego banku, zresztą z udziałem innych banków komercyjnych. Mówiąc krótko, jest to po prostu pokrzywdzenie tej grupy wierzycieli, która właśnie zaczęła wygrywać w sądach i która miała nadzieję, że uda im się odzyskać nienależnie zapłacone pieniądze od banku.

NG: Panie Mecenasie, podsumowując: W jaki sposób możemy zaskarżyć tą decyzję BFG i co nam to da? Tak szybka decyzja tak, jak Pan mecenas wspomniał do najbliższego piątku?

JC: Każdy kredytobiorca, który jest w sporze z Getin Bankiem powinien się skontaktować ze swoim pełnomocnikiem i uzgodnić z nim co może zrobić. Jeżeli chodzi o inne osoby, to powinny po prostu śledzić strony kancelarii wyspecjalizowanych w tych sprawach. Chociażby tak jak moja, która publikuje komunikaty i pokazuje co można zrobić. Pierwszym takim podstawowym krokiem to jest zgłoszenie skargi na tą decyzję BFG, wykazanie, że zostało się przez nią pokrzywdzoną. Otwiera to drogę do ewentualnego odszkodowania. Natomiast w dalszej kolejności należy po prostu śledzić co się dzieje z tym podmiotem Getin Noble Bank, w szczególności jeżeli dojdzie do upadłości tego banku. Swoją wierzytelność, nawet jeżeli nie jest stwierdzona wyrokiem sądu, trzeba zgłosić do syndyka tak żeby została uwzględniona w liście wierzytelności. Aczkolwiek tak, jak powiedziałem: to co zostało nadpłacone ponad kwotę otrzymanego kredytu praktycznie prawdopodobnie będzie nie do odzyskania, bo majątek Getinu będzie zerowy.

NG: Tym smutnym akcentem musimy kończyć. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dr Jacek Czabański, adwokat. Dziękuję bardzo.

 
JC: Dziękuję.


Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9,9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

BFG ZDECYDOWAŁ. CO MOGĄ ZROBIĆ FRANKOWICZE (ROZMOWA)

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O Tym że ceny mieszkań zaczęły spadać i o tym, że zdolność kredytowa Polaków jest fatalna rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z dr Antonem...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O aneksach do umów kredytowych które dostają klienci banków rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Remigiuszem Stankiem, radcą prawnym w Stanek Legal Kancelaria Prawnicza.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym, że Sieć Badawcza Łukasiewicz zamierza zatrudnić przynajmniej 2000 nowych pracowników rozmawiał Radek Wróblewski z BIZNES24 z Piotrem Dardzińskim, prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz.

POLSKA

Ustawa o zamrożeniu cen gazu ma kosztować budżet państwa 30 miliardów złotych.

%d bloggers like this: