Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

AZJA

BANK JAPONII UTRZYMAŁ STOPY

Bank Japonii trzyma się luźnej polityki pieniężnej.

BANK JAPONII

Bank Japonii pozostawia stopy procentowe na niezmienionym poziomie, utrzymując ultraluźną politykę pieniężną.

W oświadczeniu wydanym po wrześniowym posiedzeniu Bank Japonii oświadczył, że utrzyma krótkoterminowe stopy procentowe na poziomie -0,1% mając na uwadze „niezwykle wysoką niepewność” co do perspektyw wzrostu gospodarczego w kraju i na świecie.

Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami BOJ ograniczył także rentowność 10-letnich japońskich obligacji skarbowych do poziomu około zera.

„W obliczu niezwykle dużej niepewności dotyczącej gospodarek i rynków finansowych w kraju i za granicą Bank będzie cierpliwie kontynuował łagodzenie polityki pieniężnej, sprawnie reagując na rozwój aktywności gospodarczej i cen, a także warunki finansowe” – stwierdził Bank Japonii w swoim oświadczeniu wydanym dzisiaj nad ranem.

CZYTAJ TEŻ: ROSJA MIESZA NA RYNKU DIESELA

Jednak wyjątkowo luźna polityka monetarna japońskiego banku centralnego wyróżnia Japonięna tle głównych banków centralnych, które w ciągu ostatnich dwóch lat podniosły stopy procentowe, aby kontrolować uporczywie rosnącą inflację.

Częściowo w wyniku tej rozbieżności w polityce BOJ i reszty świata, po piątkowej decyzji jen japoński spadł w stosunku do dolara o około 0,4% do około 148,16, podczas gdy rentowność 10-letnich japońskich obligacji rządowych pozostała w dużej mierze niezmieniona. Jak dotąd jen osłabił się w tym roku o ponad 11% w stosunku do dolara.

BANK JAPONII UTRZYMAŁ STOPY

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

INNE

Poselski projekt mrożenia cen energii w przyszłym roku trafi do dalszych prac. Rządowy został odrzucony

BANKI

O prawie 180 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosły zyski banków w Polsce.

KREDYTY

Boom na kredyty mieszkaniowe lekko słabnie. W listopadzie o taki kredyt wnioskowało prawie 40 tys. osób To prawie trzy razy więcej niż przed rokiem.

FIRMA

Oświadczenie ws. bezpodstawnych i nieuprawnionych oszczerstw kolportowanych na temat NEWAG S.A. – Nasze oprogramowanie jest czyste. Nie wprowadzaliśmy, nie wprowadzamy i nie będziemy wprowadzać...

%d